Tanhang2606
Cờ nhanh: 1513 W2D0L1
Cờ chậm: 1922 W3364D124L3150)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Tanhang2606 (1936) hvcam (1996) 30S
2 lose Tanhang2606 (1953) hanh2415 (1914) 25S
3 win kem (1974) Tanhang2606 (1936) 44S
4 lose mamruot (1844) Tanhang2606 (1955) 93S
5 win quanken (1926) Tanhang2606 (1940) 32S
6 lose Tanhang2606 (1957) quanken (1909) 36S
7 win Tanhang2606 (1940) kypvt (1975) 36S
8 lose kypvt (1960) Tanhang2606 (1955) 23S
9 win tocdo1 (1817) Tanhang2606 (1943) 48S
10 win Tanhang2606 (1927) nhatkhi1211 (1958) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Tanhang2606, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames