CHY
Cờ nhanh: 1415 W1D0L7
Cờ chậm: 1813 W14256D3128L13179)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose CHY (1828) LinhD3203 (1860) 34S
2 win CHY (1818) huyquananh (1626) 38S
3 lose CHY (1833) NgocThang54 (1859) 32S
4 lose CHY (1850) annie19 (1797) 14S
5 win CHY (1834) sunsky (1849) 31S
6 lose sunsky (1833) CHY (1850) 12S
7 win CHY (1836) minhfic2 (1774) 37S
8 win CHY (1824) NguyenMai (1704) 55S
9 lose CHY (1843) atjoan (1737) 31S
10 lose CHY (1856) PhLai (1942) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CHY, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames