DocMa
Cờ nhanh: 2794 W53D6L2
Cờ chậm: 2726 W69D260L52)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw QuiNhon2021 (2760) DocMa (2724) 32S
2 draw MartelXO (2681) DocMa (2726) 35S
3 draw HUT_MAU_MAY (2654) DocMa (2802) 40F
4 draw DocMa (2724) MartelXO (2794) 34S
5 draw HoaiCNN (2712) DocMa (2724) 33S
6 draw QuangCoMa (2581) DocMa (2815) 50F
7 draw QuangCoMa (2567) DocMa (2829) 24F
8 draw HoaiCNN (2680) DocMa (2726) 32S
9 draw MartelXO (2784) DocMa (2723) 27S
10 draw Swcumeo (2690) DocMa (2725) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DocMa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames