Omygod
Cờ nhanh: 2421 W777D240L515
Cờ chậm: 2343 W180D47L120)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Omygod (2436) trinhuk (2150) 65F
2 draw windcloud (2442) Omygod (2436) 47F
3 lose Song_Xa (2265) Omygod (2480) 33F
4 draw Song_Xa (2252) Omygod (2493) 17F
5 win Song_Xa (2252) Omygod (2474) 43F
6 win Song_Xa (2224) Omygod (2456) 31F
7 lose sieuco123 (2398) Omygod (2493) 55F
8 draw sieuco123 (2392) Omygod (2499) 38F
9 draw sieuco123 (2385) Omygod (2506) 48F
10 lose Omygod (2550) sieuco123 (2341) 76F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Omygod, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames