Omygod
Cờ nhanh: 2447 W2513D680L2016
Cờ chậm: 2278 W453D108L354)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Omygod (2488) danghdai (2332) 34F
2 win Omygod (2447) ME_CUNG (2609) 93F
3 win zeros (2353) Omygod (2420) 26F
4 draw anhchiuchoi5 (2468) Omygod (2417) 64F
5 lose Omygod (2315) Thai10 (2217) 22S
6 win Omygod (2289) MinhCoDon (2201) 51S
7 win votinh1971 (1961) Omygod (2275) 59S
8 lose Omygod (2300) bong (2405) 62S
9 draw Omygod (2302) Gon09 (2267) 44S
10 draw Omygod (2299) GayDanhCho (2355) 142S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Omygod, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames