Omygod
Cờ nhanh: 2479 W2613D703L2084
Cờ chậm: 2245 W484D114L379)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vuong_T_Nhat (2420) Omygod (2516) 40F
2 win Vuong_T_Nhat (2449) Omygod (2487) 31F
3 win DenNguyen (2304) Omygod (2465) 35F
4 lose Vuong_T_Nhat (2412) Omygod (2502) 33F
5 win Omygod (2472) Vuong_T_Nhat (2442) 18F
6 draw Omygod (2474) Vuong_T_Nhat (2440) 102F
7 win Omygod (2453) vuabip (2270) 73F
8 win Vuong_T_Nhat (2475) Omygod (2418) 37F
9 lose Vuong_T_Nhat (2389) Omygod (2453) 46F
10 win Omygod (2421) Vuong_T_Nhat (2421) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Omygod, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames