zcj
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2123 W8627D870L7671)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zcj (2144) Quangminhtu (1966) 25S
2 lose Quangminhtu (1944) zcj (2166) 32S
3 win lyminh1988 (2087) zcj (2152) 54S
4 win zcj (2138) lyminh1988 (2101) 31S
5 win zcj (2118) ChoimahocO07 (2252) 20S
6 win ganleo2 (2029) zcj (2105) 42S
7 lose nvth_2 (2123) zcj (2120) 15S
8 win zcj (2103) nvth_2 (2140) 40S
9 lose Minhtd1986 (2261) zcj (2114) 24S
10 lose zcj (2132) Tocbacdamoi (2065) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zcj, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames