zcj
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2116 W3813D392L3379)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zcj (2135) walkman1 (2033) 22S
2 win walkman1 (2046) zcj (2122) 39S
3 win awang22303 (2022) zcj (2095) 34S
4 draw zcj (2099) awang22303 (2018) 130S
5 win awang22303 (2048) zcj (2069) 29S
6 lose Frendy8899 (2173) zcj (2096) 30S
7 lose zcj (2106) DngN2 (2275) 24S
8 lose DngN2 (2264) zcj (2117) 22S
9 win trauvang117 (2137) zcj (2100) 23S
10 lose zcj (2115) trauvang117 (2122) 58S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zcj, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames