cssxdongthap
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 2197 W5669D1571L4709)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Thaisalem (2350) cssxdongthap (2193) 39S
2 lose cssxdongthap (2205) Thaisalem (2338) 32S
3 lose MaVinhTrinh (2451) cssxdongthap (2223) 30S
4 win cssxdongthap (2211) vivitran (2093) 42S
5 win vivitran (2106) cssxdongthap (2198) 43S
6 lose cssxdongthap (2209) Peter2016 (2269) 28S
7 lose Peter2016 (2258) cssxdongthap (2220) 14S
8 win truho2003 (2081) cssxdongthap (2208) 24S
9 win cssxdongthap (2196) truho2003 (2093) 20S
10 lose thinh53 (2200) cssxdongthap (2212) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cssxdongthap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames