cssxdongthap
Cờ nhanh: 1515 W1D0L0
Cờ chậm: 2075 W6091D1698L5070)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose vuthuha (2010) cssxdongthap (2093) 38S
2 draw vuthuha (2008) cssxdongthap (2095) 44S
3 lose cssxdongthap (2108) hung_lehuy (2179) 84S
4 lose hung_lehuy (2165) cssxdongthap (2122) 28S
5 win duyet (1946) cssxdongthap (2111) 21S
6 win danghien68 (2122) cssxdongthap (2095) 21S
7 lose cssxdongthap (2111) danghien68 (2106) 45S
8 win gary1145 (1953) cssxdongthap (2100) 22S
9 lose cssxdongthap (2115) dcba4321 (2124) 17S
10 lose cssxdongthap (2131) dcba4321 (2108) 18S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by cssxdongthap, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames