xiaotiantian
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1947 W965D314L1236)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xiaotiantian (1973) DanDm (2071) 48S
2 win gochix (2028) xiaotiantian (1955) 36S
3 lose FengLin (2111) xiaotiantian (1979) 17S
4 win Hai_Lua_04 (2030) xiaotiantian (1961) 20S
5 draw chessking38 (1993) xiaotiantian (1960) 133S
6 win aguang (1987) xiaotiantian (1943) 26S
7 lose james321 (2116) xiaotiantian (1954) 88S
8 lose tuan198 (2096) xiaotiantian (1966) 89S
9 lose theh (2000) xiaotiantian (1997) 45S
10 win vuong1964 (2068) xiaotiantian (1979) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by xiaotiantian, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames