MartelXO
Cờ nhanh: 2749 W74D21L9
Cờ chậm: 2616 W354D1159L128)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MartelXO (2616) Danhcolang (2615) 45S
2 draw Danhcolang (2615) MartelXO (2616) 46S
3 draw MartelXO (2616) duatocdo (2619) 83S
4 draw duatocdo (2619) MartelXO (2616) 104S
5 draw MartelXO (2616) duatocdo (2619) 44S
6 draw duatocdo (2619) MartelXO (2616) 64S
7 draw MartelXO (2616) duatocdo (2619) 60S
8 draw duatocdo (2619) MartelXO (2616) 72S
9 draw CuuVyHo (2677) MartelXO (2613) 11S
10 draw MartelXO (2611) CuuVyHo (2650) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MartelXO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames