MartelXO
Cờ nhanh: 2655 W67D19L9
Cờ chậm: 2585 W269D664L108)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw MartelXO (2585) KhaiPhongPhu (2590) 40S
2 win MartelXO (2561) emtvl1983 (2439) 45S
3 win BuonGa (2470) MartelXO (2533) 74S
4 draw MartelXO (2529) NganUng_ (2667) 88S
5 draw NganUng_ (2676) MartelXO (2520) 80S
6 lose MartelXO (2554) bbsttk (2520) 123S
7 draw MartelXO (2559) NganUng__ (2462) 49S
8 win MartelXO (2531) emtvl1983 (2467) 28S
9 draw MartelXO (2543) mecohonvo (2333) 39S
10 draw MartelXO (2543) Hoi_An (2558) 37S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by MartelXO, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames