ngheovico123
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2001 W1097D394L1477)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngheovico123 (2027) a3 (2119) 56S
2 lose ngheovico123 (2052) LyThuongKiet (2157) 23S
3 lose ngheovico123 (2083) anhlanh (2085) 22S
4 lose ngheovico123 (2107) vinhthinh (2228) 28S
5 lose phamvany123 (2339) ngheovico123 (2126) 26S
6 win ngheovico123 (2111) thaonhi128 (1813) 21S
7 win thaonhi128 (1829) ngheovico123 (2095) 38S
8 win ngheovico123 (2077) thaonhi128 (1847) 45S
9 draw ngheovico123 (2091) thaonhi128 (1833) 48S
10 lose Xuanky (1999) ngheovico123 (2130) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ngheovico123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames