VDThanTang
Cờ nhanh: 1532 W2D0L0
Cờ chậm: 2650 W49D70L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw VDThanTang (2663) NiemKhucCuoi (2426) 64S
2 draw VDThanTang (2670) mecohonvo (2543) 134S
3 draw VDThanTang (2670) CaRoNho (2658) 78S
4 win YangYang (2193) VDThanTang (2661) 38S
5 draw mecohonvo (2583) VDThanTang (2665) 32S
6 draw NganUng_ (2667) VDThanTang (2665) 52S
7 draw NganUng_ (2667) VDThanTang (2665) 26S
8 draw VDThanTang (2672) mecohonvo (2552) 63S
9 draw VDThanTang (2672) NganUng_ (2676) 29S
10 draw VDThanTang (2672) NganUng_ (2676) 38S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by VDThanTang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames