hoahongden
Cờ nhanh: 2634 W160D10L14
Cờ chậm: 2576 W307D143L64)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win bigzzz (2166) hoahongden (2625) 39F
2 lose hoahongden (2661) ChemDzaMan (2583) 38F
3 draw hoahongden (2666) ChemDzaMan (2578) 60F
4 win bigzzz (2174) hoahongden (2658) 30F
5 draw Phong_ba (2648) hoahongden (2572) 26S
6 draw Phong_ba (2653) hoahongden (2567) 61S
7 draw Phong_ba (2664) hoahongden (2561) 34S
8 draw hoahongden (2555) Phong_ba (2662) 54S
9 win Qiufo (2110) hoahongden (2545) 26S
10 draw hoahongden (2551) Phuong_Miinh (2452) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoahongden, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames