hoahongden
Cờ nhanh: 2648 W156D9L13
Cờ chậm: 2378 W269D105L60)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win shenzhen_C (2045) hoahongden (2371) 29S
2 win hoahongden (2359) congki (2239) 28S
3 lose congki (2219) hoahongden (2379) 27S
4 win hoahongden (2370) trungvanha12 (1912) 27S
5 win cttruong (2062) hoahongden (2355) 18S
6 win hoahongden (2341) besieger (2017) 61S
7 lose hoahongden (2379) HienHuynh (2273) 1S
8 lose hoahongden (2438) tocdo1 (1737) 1S
9 draw hoahongden (2433) TroVe_EDen (2531) 50S
10 win laophu16 (2191) hoahongden (2424) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoahongden, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames