hoahongden
Cờ nhanh: 2629 W164D10L15
Cờ chậm: 2567 W368D220L77)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DungCupDien (2431) hoahongden (2575) 33S
2 draw Tinh_Doi (2649) hoahongden (2571) 33S
3 lose becking (2435) hoahongden (2591) 62S
4 draw Swcumeo (2562) hoahongden (2592) 30S
5 win keven50 (2075) hoahongden (2589) 24S
6 draw hoahongden (2598) HaoVu (2446) 138S
7 draw hoahongden (2608) HaoVu (2436) 36S
8 win hoahongden (2581) ChicKen (2514) 39S
9 win Jeans (2136) hoahongden (2571) 27S
10 lose nghatthiep (2688) hoahongden (2597) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoahongden, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames