Co_Rat_Toi
Cờ nhanh: 1521 W5601D470L5226
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose brianlam (1465) Co_Rat_Toi (1539) 38F
2 win Co_Rat_Toi (1522) dnx (1562) 40F
3 lose Co_Rat_Toi (1537) medusa_ (1559) 31F
4 lose Co_Rat_Toi (1555) thaihv (1471) 23F
5 win Co_Rat_Toi (1540) truong0_24 (1528) 85F
6 lose Co_Rat_Toi (1553) baobeo (1635) 45F
7 win Co_Rat_Toi (1539) namhaingan (1477) 19F
8 lose Co_Rat_Toi (1558) emmeo365 (1425) 32F
9 lose Co_Rat_Toi (1579) emmeo365 (1404) 20F
10 lose Co_Rat_Toi (1595) sweep (1589) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Co_Rat_Toi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames