mikefong
Cờ nhanh: 1683 W132D4L140
Cờ chậm: 2234 W2459D429L2427)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mjukilo (2036) mikefong (2256) 19S
2 lose RedRiver80 (1776) mikefong (1696) 35F
3 lose hoangdv25 (1775) mikefong (1709) 35F
4 lose kimxuyen (1660) mikefong (1727) 40F
5 win Mosu_3x (1677) mikefong (1713) 21F
6 win Mosu_3x (1692) mikefong (1698) 24F
7 win xephaoma (1698) mikefong (1682) 14F
8 lose mikefong (1698) xephaoma (1682) 27F
9 win tranhung1958 (2076) mikefong (2246) 26S
10 lose ming35 (2127) mikefong (2266) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mikefong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames