Hoang_Cuong
Cờ nhanh: 1733 W1005D36L985
Cờ chậm: 1686 W736D43L708)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xqtoo (1731) Hoang_Cuong (1767) 50F
2 win phan_nhan (1710) Hoang_Cuong (1753) 71F
3 win Hoang_Cuong (1738) phan_nhan (1725) 22F
4 lose Hoang_Cuong (1753) ysggg (1755) 47F
5 win kastrup (1608) Hoang_Cuong (1742) 2F
6 win Hoang_Cuong (1730) kastrup (1620) 40F
7 lose bidao (1780) Hoang_Cuong (1744) 39F
8 lose Hoang_Cuong (1759) bidao (1765) 29F
9 lose Hoang_Cuong (1772) hung (1861) 49F
10 lose hung (1847) Hoang_Cuong (1786) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hoang_Cuong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames