doiday62
Cờ nhanh: 1649 W1149D85L1190
Cờ chậm: 1519 W2D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win duyhung70 (1668) doiday62 (1632) 30F
2 lose doiday62 (1653) win3891 (1450) 60F
3 draw doiday62 (1653) vanthuy61 (1675) 99F
4 lose vanthuy61 (1659) doiday62 (1669) 73F
5 draw doiday62 (1671) CoTauday (1596) 91F
6 win CoTauday (1610) doiday62 (1657) 57F
7 lose doiday62 (1673) xterm (1666) 52F
8 win xterm (1682) doiday62 (1657) 53F
9 lose OoOo (1641) doiday62 (1673) 58F
10 win doiday62 (1658) OoOo (1656) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doiday62, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames