Ali_8ba, Xiangqi Up score: 2344 W3187D44L2747
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VietHoang (2309) Ali_8ba (2329) 45
2 win Ali_8ba (2313) VietHoang (2325) 33
3 lose vit_us (2163) Ali_8ba (2334) 37
4 win Ali_8ba (2323) vit_us (2174) 66
5 lose Ali_8ba (2339) Vic_Nguyen (2310) 40
6 win Vic_Nguyen (2326) Ali_8ba (2323) 15
7 win thang76 (2260) Ali_8ba (2312) 39
8 lose Ali_8ba (2326) thang76 (2246) 61
9 win Ali_8ba (2306) duy264 (2468) 36
10 lose duy264 (2457) Ali_8ba (2317) 31
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ali_8ba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames