Ali_8ba, Xiangqi Up score: 2356 W3857D47L3373
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Ali_8ba (2392) ManhDinhH (2322) 45
2 win Ali_8ba (2358) SmileMan (2392) 15
3 win Ali_8ba (2325) ManhDinhH (2355) 21
4 win Ali_8ba (2293) caothu79 (2295) 54
5 lose MrJiang02 (2316) Ali_8ba (2308) 94
6 win Ali_8ba (2291) MrJiang02 (2333) 35
7 win Ali_8ba (2269) duy264 (2495) 44
8 lose duy264 (2486) Ali_8ba (2278) 35
9 lose heorungTH (2068) Ali_8ba (2300) 29
10 win Ali_8ba (2291) heorungTH (2077) 29
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Ali_8ba, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames