firefly4321, Xiangqi Up score: 2180 W4468D62L3821
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DatDang (2222) firefly4321 (2163) 57
2 win firefly4321 (2145) DatDang (2240) 23
3 lose tnhbk1 (2156) firefly4321 (2161) 8
4 lose firefly4321 (2178) tnhbk1 (2139) 7
5 win firefly4321 (2165) taitran229 (2069) 3
6 win firefly4321 (2152) taitran229 (2082) 26
7 win ftp (1894) firefly4321 (2144) 42
8 win firefly4321 (2135) ftp (1903) 39
9 lose firefly4321 (2145) Vitday_an_di (2318) 30
10 lose Vitday_an_di (2307) firefly4321 (2156) 14
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by firefly4321, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames