Vitday_an_di, Xiangqi Up score: 2431 W11252D122L8767
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win v0tinh (2489) Vitday_an_di (2417) 24
2 win Vitday_an_di (2405) Thichlachich (2274) 28
3 win Thichlachich (2316) Vitday_an_di (2392) 19
4 lose Vitday_an_di (2411) Thichlachich (2297) 34
5 lose Xuantocdo (2450) Vitday_an_di (2426) 27
6 lose Vitday_an_di (2442) Xuantocdo (2434) 22
7 win Vitday_an_di (2430) venus (2313) 15
8 lose Vitday_an_di (2450) venus (2293) 27
9 win MrJiang02 (2209) Vitday_an_di (2441) 66
10 lose AnhBaKhia (2357) Vitday_an_di (2460) 66
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitday_an_di, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames