Vitday_an_di, Xiangqi Up score: 2273 W10120D114L7882
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vitday_an_di (2288) Tuannui (2309) 22
2 win Vitday_an_di (2277) Le (2112) 17
3 lose danchoi_nb (2175) Vitday_an_di (2296) 21
4 lose Ali_8ba (2172) Vitday_an_di (2312) 40
5 lose Vitday_an_di (2328) Ali_8ba (2156) 27
6 win Vitday_an_di (2311) Phuongmai (2353) 29
7 win dat (2101) Vitday_an_di (2301) 1
8 win HaiDinh (2235) Vitday_an_di (2287) 18
9 win Vitday_an_di (2272) HaiDinh (2250) 19
10 lose AEM7 (2284) Vitday_an_di (2288) 24
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitday_an_di, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames