Vitday_an_di, Xiangqi Up score: 2240 W4127D50L2989
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Vitday_an_di (2224) anhtung73 (2225) 33
2 lose anhtung73 (2209) Vitday_an_di (2240) 30
3 win Vitday_an_di (2211) Linh__Trang (2297) 12
4 lose Linh__Trang (2274) Vitday_an_di (2234) 38
5 lose Vitday_an_di (2260) Linh__Trang (2248) 48
6 lose Linh__Trang (2220) Vitday_an_di (2288) 74
7 win Vitday_an_di (2264) Linh__Trang (2244) 18
8 win Linh__Trang (2271) Vitday_an_di (2237) 80
9 win Vitday_an_di (2207) Linh__Trang (2301) 24
10 lose Linh__Trang (2278) Vitday_an_di (2230) 30
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitday_an_di, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames