Vitday_an_di, Xiangqi Up score: 2184 W6521D75L4864
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose congsuat (2175) Vitday_an_di (2200) 17
2 lose Vitday_an_di (2217) congsuat (2158) 44
3 lose Jue02 (2164) Vitday_an_di (2235) 27
4 lose Vitday_an_di (2254) Jue02 (2145) 35
5 lose cat_tietvit (2111) Vitday_an_di (2274) 35
6 lose Vitday_an_di (2295) cat_tietvit (2090) 51
7 win venus (2317) Vitday_an_di (2278) 27
8 lose Vitday_an_di (2293) venus (2302) 14
9 lose Vitday_an_di (2312) zkeybboy (2203) 1
10 win tqhtkl (2248) Vitday_an_di (2298) 8
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitday_an_di, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames