AQxudong, Xiangqi Up score: 2494 W7873D100L6664
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose AQxudong (2512) TT123456789 (2414) 42
2 lose AQxudong (2528) Truonghang (2510) 72
3 win Truonghang (2526) AQxudong (2512) 58
4 win Ketban4p_302 (2292) AQxudong (2503) 30
5 win AQxudong (2493) Ketban4p_302 (2302) 43
6 lose giaphong (2304) AQxudong (2515) 20
7 win AQxudong (2505) giaphong (2314) 59
8 win Ali_8ba (2300) AQxudong (2495) 34
9 win thang76 (2268) AQxudong (2486) 25
10 win AQxudong (2476) thang76 (2278) 38
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by AQxudong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames