tnhbk1, Xiangqi Up score: 2427 W5365D38L4038
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tnhbk1 (2415) Thichlachich (2294) 45
2 lose Thichlachich (2274) tnhbk1 (2435) 31
3 win tnhbk1 (2419) VietHoang (2437) 32
4 lose VietHoang (2421) tnhbk1 (2435) 41
5 win giaphong (2325) tnhbk1 (2422) 36
6 win tnhbk1 (2409) giaphong (2338) 25
7 win Xe4phao4 (2229) tnhbk1 (2399) 38
8 win giaphong (2296) tnhbk1 (2386) 59
9 win tnhbk1 (2372) giaphong (2310) 19
10 win tnhbk1 (2362) Cohn (2162) 41
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tnhbk1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames