ruby1803, Xiangqi Up score: 2596 W3268D39L2969
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win TieuLinh09 (2585) ruby1803 (2563) 55
2 win TieuLinh09 (2727) ruby1803 (2519) 12
3 win andang9999 (2654) ruby1803 (2477) 44
4 win Aleucin (2585) ruby1803 (2458) 10
5 win quehuong1972 (2501) ruby1803 (2422) 24
6 win Phuongmai (2326) ruby1803 (2395) 25
7 win ruby1803 (2362) Le (2394) 50
8 lose vit_us (2380) ruby1803 (2394) 54
9 lose ruby1803 (2408) Le (2443) 10
10 lose Le (2428) ruby1803 (2423) 21
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ruby1803, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames