Le, Xiangqi Up score: 2540 W11985D394L11154
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose anh217 (2590) Le (2570) 40
2 lose Le (2598) Kitam999 (2653) 33
3 win Le (2566) anh217 (2581) 34
4 draw Le (2559) HungMai (2677) 36
5 win Le (2539) LuongQ (2348) 25
6 win Le (2506) Aleucin (2527) 18
7 lose Dungchm123 (2465) Le (2542) 39
8 lose HungMai (2650) Le (2569) 32
9 lose Le (2612) hotuan77 (2415) 6
10 win Le (2591) TieuLinh09 (2410) 37
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Le, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames