Le, Xiangqi Up score: 2490 W12800D427L11963
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Le (2515) LyHanThu (2623) 74
2 win anh217 (2654) Le (2473) 22
3 lose Le (2495) Naivang (2661) 29
4 win TrumKhuNay (2550) Le (2458) 15
5 win Le (2429) Covitwata (2395) 32
6 win Le (2391) Nihaoma (2504) 32
7 win Le (2374) khiemli (2127) 47
8 win Le (2334) diradizo (2468) 27
9 lose Le (2373) Thi_Nguyen (2252) 58
10 draw SmileMan (2385) Le (2373) 7
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Le, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames