zionleung
Cờ nhanh: 1980 W2290D131L2042
Cờ chậm: 2016 W519D57L389)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zionleung (1999) jake00 (1900) 34F
2 win zionleung (1983) saomainq (2005) 46F
3 lose zionleung (1994) Mahathir91 (2136) 48F
4 win zionleung (1981) Hoa_lieu (1902) 44F
5 win zionleung (1966) botungto2013 (1938) 42F
6 lose zionleung (1988) k0hoan (1753) 15F
7 lose zionleung (2003) daisutu (2035) 64F
8 win zionleung (1991) sdt (1891) 96F
9 win zionleung (1980) TVDANG123 (1818) 17F
10 win zionleung (1965) Xuansang691 (1949) 89F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zionleung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames