Vitthaylong
Cờ nhanh: 1966 W14404D871L13202
Cờ chậm: 1715 W235D27L212)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vitthaylong (1999) kongfu2016 (1954) 46F
2 win kongfu2016 (1969) Vitthaylong (1984) 50F
3 lose medioky (1905) Vitthaylong (2002) 33F
4 win boner (1752) Vitthaylong (1984) 29F
5 win boner (1772) Vitthaylong (1964) 18F
6 win vunam161105 (1996) Vitthaylong (1947) 37F
7 lose Vitthaylong (1962) vunam161105 (1981) 31F
8 win Vitthaylong (1944) myfarmer (2030) 55F
9 win Vitthaylong (1936) kakhuynh (1687) 46F
10 win Vitthaylong (1923) ngonhon (1838) 12F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Vitthaylong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames