Xethomo
Cờ nhanh: 1549 W2085D121L2026
Cờ chậm: 1552 W9D2L6)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose batchaptatca (1596) Xethomo (1563) 25F
2 lose Xethomo (1578) batchaptatca (1581) 35F
3 win Xethomo (1566) Sinh83 (1434) 128F
4 win laorua1944 (1531) Xethomo (1551) 26F
5 lose Xethomo (1568) laorua1944 (1514) 40F
6 lose Xethomo (1582) boxyy (1615) 40F
7 win boxyy (1633) Xethomo (1564) 38F
8 lose mnguyen (1584) Xethomo (1579) 52F
9 lose Xethomo (1595) mnguyen (1568) 43F
10 lose Antrinh (1520) Xethomo (1613) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Xethomo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames