welcome_tk
Cờ nhanh: 1664 W7800D223L8344
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win t2l154 (1795) welcome_tk (1644) 88F
2 win welcome_tk (1623) t2l154 (1816) 20F
3 win yenvien08 (1686) welcome_tk (1605) 31F
4 draw Truong_1987 (1585) welcome_tk (1605) 60F
5 lose welcome_tk (1620) Some1 (1627) 32F
6 win welcome_tk (1608) kimi2016 (1497) 14F
7 lose bat6 (1564) welcome_tk (1625) 25F
8 win welcome_tk (1610) bat6 (1579) 29F
9 lose Huexua (1616) welcome_tk (1626) 24F
10 lose kimi2016 (1578) welcome_tk (1644) 55F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by welcome_tk, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames