yen
Cờ nhanh: 1767 W90D4L60
Cờ chậm: 2100 W4066D643L3427)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose gaidep18 (1922) yen (2121) 35S
2 win gaidep18 (1932) yen (2111) 31S
3 win yen (2098) cuabe (2020) 46S
4 lose cuabe (2001) yen (2117) 19S
5 win Kechoico (1991) yen (2105) 26S
6 lose yen (2123) kimjutek (2028) 37S
7 draw Utangkho1 (1937) yen (2128) 46S
8 win baokhanh99 (2095) yen (2113) 46S
9 lose yen (2130) baokhanh99 (2078) 49S
10 win yen (2120) Xinchess (1936) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by yen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames