thinh53
Cờ nhanh: 1913 W1513D191L1469
Cờ chậm: 2134 W277D123L260)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose saigon1 (2360) thinh53 (2143) 43S
2 lose thinh53 (2153) saigon1 (2350) 29S
3 win thinh53 (1895) bopbopbop (1964) 51F
4 lose bopbopbop (1950) thinh53 (1909) 38F
5 lose quangnt1 (1882) thinh53 (1926) 43F
6 win thinh53 (1911) quangnt1 (1897) 20F
7 win qnd (1876) thinh53 (1896) 2F
8 draw luuanhduc (2239) thinh53 (2151) 40S
9 lose thinh61 (1929) thinh53 (1911) 31F
10 win thinh53 (1894) thinh61 (1946) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thinh53, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames