tahuutat
Cờ nhanh: 1774 W4819D763L4958
Cờ chậm: 2022 W6237D1914L6332)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tahuutat (1791) cotinhle (1752) 29F
2 win batuong (1686) tahuutat (1778) 34F
3 win tahuutat (1765) batuong (1699) 27F
4 win Anhsao (1815) tahuutat (1747) 45F
5 win tahuutat (1731) Jay_Phin (1761) 27F
6 win Jay_Phin (1779) tahuutat (1713) 70F
7 lose tahuutat (1729) hphp (1711) 47F
8 win tahuutat (1713) sirquocan (1726) 22F
9 lose tahuutat (1729) sirquocan (1710) 26F
10 win tahuutat (1712) cothu_pthiet (1747) 61F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tahuutat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames