henryb
Cờ nhanh: 1625 W6245D425L6194
Cờ chậm: 1471 W3753D596L3640)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw ngominhquoc (1687) henryb (1622) 130F
2 win ngominhquoc (1727) henryb (1582) 23F
3 lose xyxyxyy (1611) henryb (1597) 24F
4 win alex2 (1540) henryb (1583) 33F
5 lose henryb (1597) Nguyetla (1659) 33F
6 lose zchangchun (1644) henryb (1611) 20F
7 win gengyu88 (1616) henryb (1595) 51F
8 lose QVinh (1610) henryb (1611) 16F
9 win choicotuong1 (1615) henryb (1595) 1F
10 win ABCD2678 (1581) henryb (1579) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by henryb, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames