DocCoCauHue
Cờ nhanh: 1618 W6507D313L4885
Cờ chậm: 1492 W2D0L2)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DocCoCauHue (1631) Hoangdanho62 (1709) 45F
2 win Hoangdanho62 (1728) DocCoCauHue (1612) 30F
3 lose DocCoCauHue (1634) chao0ga (1395) 24F
4 win chao0ga (1404) DocCoCauHue (1625) 16F
5 win DocCoCauHue (1608) NguyenVu_57 (1643) 34F
6 lose NguyenVu_57 (1628) DocCoCauHue (1623) 15F
7 win luckyone (1671) DocCoCauHue (1606) 42F
8 lose DocCoCauHue (1620) hoatranthai (1655) 57F
9 lose hoatranthai (1640) DocCoCauHue (1635) 26F
10 lose DocCoCauHue (1654) HB6 (1551) 12F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DocCoCauHue, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames