phat123
Cờ nhanh: 1706 W43413D618L45547
Cờ chậm: 1575 W13D0L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phat123 (1716) chessman (1893) 46F
2 win chessman (1915) phat123 (1694) 22F
3 lose phat123 (1709) oceanpee (1723) 41F
4 win phat123 (1694) dungvoda (1680) 14F
5 win dungvoda (1696) phat123 (1678) 39F
6 lose phat123 (1693) DONGTA01 (1700) 31F
7 win DONGTA01 (1717) phat123 (1676) 27F
8 lose huangdi1 (1696) phat123 (1691) 37F
9 lose huangdi1 (1680) phat123 (1707) 58F
10 lose banglan02 (1959) phat123 (1716) 44F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phat123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames