phat123
Cờ nhanh: 1715 W42632D615L44740
Cờ chậm: 1575 W13D0L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose phat123 (1729) Captsang (1782) 27F
2 lose Captsang (1767) phat123 (1744) 37F
3 win vua_co_tuong (1702) phat123 (1729) 38F
4 win phat123 (1713) vua_co_tuong (1718) 69F
5 lose phat123 (1727) Thu_huong (1784) 45F
6 win Thu_huong (1802) phat123 (1709) 60F
7 win phat123 (1692) DocCoCauHue (1726) 24F
8 lose xuanhai1994 (1798) phat123 (1705) 22F
9 lose phat123 (1719) nb_universal (1762) 46F
10 lose nb_universal (1747) phat123 (1734) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by phat123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames