Cruxifix
Cờ nhanh: 2018 W7836D569L8650
Cờ chậm: 1622 W6D0L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thuanuaroi11 (2141) Cruxifix (2044) 115F
2 lose Cruxifix (2072) Mahathir91 (2126) 38F
3 win Cruxifix (2036) ME_CUNG (2118) 30F
4 lose Cruxifix (2055) belien30 (2279) 42F
5 win nuinhan (1977) Cruxifix (2026) 19F
6 lose Mahathir91 (2024) Cruxifix (2060) 98F
7 win Zhangfeng (2035) Cruxifix (2028) 49F
8 draw Zhangfeng (1954) Cruxifix (2032) 100F
9 lose belien30 (2294) Cruxifix (2049) 44F
10 draw tbhautb (2268) Cruxifix (2036) 20F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Cruxifix, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames