machine
Cờ nhanh: 2032 W9582D668L8898
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose machine (2047) TaKimAn (2075) 143F
2 win machine (2030) Binhphong_Ma (2095) 43F
3 lose machine (2048) killerbee71 (1968) 45F
4 win xomdao (1981) machine (2034) 42F
5 win machine (2019) xomdao (1996) 71F
6 lose machine (2040) SpiderCop (1853) 23F
7 win Xuansang691 (1976) machine (2026) 8F
8 win machine (2011) Xuansang691 (1991) 81F
9 win haithanh33 (1964) machine (1996) 46F
10 win machine (1981) haithanh33 (1979) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by machine, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames