zeros
Cờ nhanh: 2063 W2518D318L2243
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose zeros (2097) ltd_lnh (2051) 23F
2 win zeros (2076) Chu_Nam (1901) 40F
3 win Ha2006 (1961) zeros (2050) 70F
4 lose zeros (2082) Johnly0001 (2068) 40F
5 win arrowshot7 (1955) zeros (2057) 25F
6 draw arrowshot7 (1889) zeros (2067) 107F
7 lose zeros (2106) Ha2006 (1980) 43F
8 win zeros (2073) michael197 (2090) 24F
9 win zeros (2043) sanfrancisco (2011) 71F
10 win taixmen (1867) zeros (2021) 38F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by zeros, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames