vuongpham
Cờ nhanh: 1717 W535D31L508
Cờ chậm: 2015 W1875D299L1644)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose levantri (1669) vuongpham (1734) 41F
2 win vuongpham (1725) longtran (1504) 20F
3 win heroman02 (1647) vuongpham (1711) 37F
4 win vuongpham (1697) heroman02 (1661) 34F
5 lose QuocTienND (1660) vuongpham (1714) 21F
6 lose vuongpham (1730) FreeXe (1728) 49F
7 win syhc (1831) vuongpham (1711) 50F
8 lose vuongpham (1727) anbinh (1711) 37F
9 win anbinh (1727) vuongpham (1711) 43F
10 lose vuongpham (1726) vu (1729) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vuongpham, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames