mtq90
Cờ nhanh: 1683 W1866D111L1848
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose mtq90 (1697) hiepchess (1743) 13F
2 lose hiepchess (1728) mtq90 (1712) 25F
3 win Thanhxa (1714) mtq90 (1696) 12F
4 lose mtq90 (1712) Thanhxa (1698) 62F
5 lose mtq90 (1728) nguoixala (1718) 29F
6 win nguoixala (1734) mtq90 (1712) 42F
7 win hoc_choi_co (1638) mtq90 (1698) 31F
8 win mtq90 (1683) hoc_choi_co (1653) 35F
9 win mtq90 (1669) sydneyee (1615) 37F
10 lose sydneyee (1597) mtq90 (1687) 49F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mtq90, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames