vicoma
Cờ nhanh: 1875 W107D7L81
Cờ chậm: 1941 W745D120L629)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose DucDuyTP (1900) vicoma (1977) 32S
2 lose vicoma (2014) josh25 (1926) 61S
3 lose dan_nha_que (1936) vicoma (2053) 35S
4 lose vicoma (2089) MRCRAZY (2010) 34S
5 win vicoma (2062) xaharat (1994) 31S
6 win quanghaols (2024) vicoma (2031) 15S
7 lose dtnt2xt (2010) vicoma (2066) 48S
8 win vicoma (2042) thuanmy_bavi (1925) 18S
9 lose josh25 (1888) vicoma (2085) 36S
10 win vicoma (2062) kynhong2021 (1916) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by vicoma, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames