firsttwo
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2126 W6259D556L5402)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win VanThai2020 (1892) firsttwo (2117) 48S
2 win firsttwo (2108) VanThai2020 (1901) 51S
3 win Hong_1955 (2199) firsttwo (2089) 16S
4 lose Hong_1955 (2186) firsttwo (2102) 42S
5 win tinweekwok (1972) firsttwo (2090) 29S
6 win dungtuongbo (2043) firsttwo (2075) 31S
7 lose firsttwo (2093) dungtuongbo (2025) 31S
8 win liembhxh (1969) firsttwo (2081) 26S
9 lose firsttwo (2100) saigon_south (1975) 33S
10 win saigon_south (1987) firsttwo (2088) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by firsttwo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames