bacanh27337
Cờ nhanh: 1505 W2D0L2
Cờ chậm: 1414 W1950D179L2207)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bacanh27337 (1430) thichchoi (1405) 10S
2 lose Misslynnei (1586) bacanh27337 (1441) 56S
3 lose bacanh27337 (1453) Misslynnei (1574) 34S
4 lose bacanh27337 (1466) ke57 (1555) 13S
5 lose bacanh27337 (1480) justzich (1523) 74S
6 win NguyenAnh (1592) bacanh27337 (1461) 18S
7 lose bacanh27337 (1473) imeco (1601) 24S
8 lose imeco (1589) bacanh27337 (1485) 44S
9 lose bacanh27337 (1496) tangotx (1653) 25S
10 lose tangotx (1642) bacanh27337 (1507) 11S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by bacanh27337, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames