tapchoico525
Cờ nhanh: 1617 W30D2L21
Cờ chậm: 2101 W1457D247L1206)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Huynh2020 (2247) tapchoico525 (2081) 22S
2 win tapchoico525 (2059) Huynh2020 (2269) 21S
3 draw tapchoico525 (2061) hamvui77 (1969) 9S
4 lose hamvui77 (1950) tapchoico525 (2080) 16S
5 win Nhincaichi (1918) tapchoico525 (2069) 41S
6 draw tapchoico525 (2072) dungtoko (1952) 16S
7 win dungtoko (1965) tapchoico525 (2059) 33S
8 win C0 (1891) tapchoico525 (2048) 39S
9 win tapchoico525 (2021) PhuongDung (1945) 72S
10 lose tapchoico525 (2039) ht607 (1954) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tapchoico525, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames