quehuongqp
Cờ nhanh: 1494 W296D5L321
Cờ chậm: 1921 W10526D967L9475)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thanthoai82 (1899) quehuongqp (1938) 41S
2 win hungtran1964 (1928) quehuongqp (1922) 39S
3 win bmc123 (1904) quehuongqp (1907) 21S
4 lose quehuongqp (1922) huysteven (1938) 56S
5 lose quehuongqp (1939) GaHoamai (1901) 49S
6 lose GaHoamai (1883) quehuongqp (1957) 41S
7 lose quehuongqp (1975) bmc123 (1886) 35S
8 lose bmc123 (1867) quehuongqp (1994) 25S
9 lose quehuongqp (2003) gerald99 (2221) 56S
10 lose vochieudaisu (1813) quehuongqp (2025) 43S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quehuongqp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames