quehuongqp
Cờ nhanh: 1494 W296D5L321
Cờ chậm: 1912 W11163D1018L10043)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win quehuongqp (1893) hocco90 (2025) 34S
2 lose quehuongqp (1905) hocco90 (2013) 33S
3 lose quehuongqp (1921) Smsgading (1900) 39S
4 lose quehuongqp (1936) kenykeny (1959) 44S
5 lose chancuu (2083) quehuongqp (1947) 18S
6 lose quehuongqp (1959) chancuu (2071) 25S
7 win thepdo (1959) quehuongqp (1943) 75S
8 win quehuongqp (1926) thepdo (1976) 39S
9 lose vosang (1914) quehuongqp (1942) 28S
10 lose vosang (1897) quehuongqp (1959) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by quehuongqp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames