doanhtp
Cờ nhanh: 1882 W4324D446L4282
Cờ chậm: 1935 W2317D516L2395)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose doanhtp (1951) study829 (1926) 39S
2 lose tamdang (1980) doanhtp (1966) 66S
3 win doanhtp (1949) tamdang (1997) 47S
4 lose sapong (1906) doanhtp (1966) 32S
5 win doanhtp (1951) sapong (1921) 20S
6 win manhhiep (1846) doanhtp (1938) 35S
7 win doanhtp (1925) manhhiep (1859) 27S
8 lose doanhtp (1944) Bimbim (1829) 50S
9 lose doanhtp (1958) apple9 (2009) 50S
10 lose apple9 (1994) doanhtp (1973) 85S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by doanhtp, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames