DucDuyTP
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1810 W5142D1315L4306)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hattieuot (1701) DucDuyTP (1829) 23S
2 lose DucDuyTP (1848) Hino2017 (1731) 22S
3 win DucDuyTP (1831) NamHao (1883) 23S
4 win vandu939 (1704) DucDuyTP (1819) 32S
5 lose DucDuyTP (1836) longbowman (1796) 86S
6 win DucDuyTP (1820) chunhatbuon (1852) 32S
7 draw chunhatbuon (1852) DucDuyTP (1820) 40S
8 win DucDuyTP (1803) congdiep (1837) 36S
9 win hoatv (1693) DucDuyTP (1790) 40S
10 win DucDuyTP (1773) tuyen1201 (1807) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DucDuyTP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames