DucDuyTP
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2024 W4577D1171L3812)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DucDuyTP (2013) Ann3925 (1877) 34S
2 lose Khactt (1857) DucDuyTP (2034) 28S
3 lose chesspro123 (2139) DucDuyTP (2047) 103S
4 lose DucDuyTP (2063) firsttwo (2052) 26S
5 lose DucDuyTP (2073) LeeK (2260) 20S
6 win DucDuyTP (2059) junior (2007) 51S
7 win junior (2022) DucDuyTP (2044) 47S
8 win tlk2019 (1844) DucDuyTP (2034) 95S
9 lose DucDuyTP (2054) vietvang (1893) 37S
10 win DucDuyTP (2042) tomhi12 (1929) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DucDuyTP, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames