levantien
Cờ nhanh: 1465 W0D0L2
Cờ chậm: 1815 W9363D435L8522)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoangthana (1595) levantien (1837) 34S
2 win levantien (1828) hoangthana (1604) 25S
3 draw thuiq12345 (1853) levantien (1828) 72S
4 lose levantien (1844) thuiq12345 (1837) 62S
5 lose dam_dbp (1859) levantien (1860) 31S
6 win levantien (1844) dam_dbp (1875) 38S
7 win levantien (1832) langgialai (1711) 12S
8 lose Namcali (1848) levantien (1848) 62S
9 win levantien (1832) Namcali (1864) 61S
10 lose levantien (1854) hungsts (1616) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by levantien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames