van3v
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2087 W3950D603L3265)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win van3v (2069) tamdang (1844) 57S
2 win van3v (2046) Olalala12 (1901) 19S
3 win GietCONGSAN (2057) van3v (2012) 30S
4 lose Tinh_Co1985 (2260) van3v (2030) 21S
5 lose GietCONGSAN (2170) van3v (2055) 30S
6 lose ThienLyMa___ (2329) van3v (2072) 21S
7 win van3v (2034) AsianSquid (2145) 48S
8 lose van3v (2062) AsianSquid (2126) 35S
9 lose van3v (2093) AsianSquid (2095) 32S
10 lose van3v (2133) quanken (1989) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by van3v, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames