van3v
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2105 W1798D284L1406)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win krasi1 (2017) van3v (2077) 39S
2 win GayDanhCho (1970) van3v (2050) 43S
3 lose Cotan19 (2192) van3v (2074) 27S
4 lose van3v (2101) HoangLeDuc (2180) 30S
5 win haywatroi (1981) van3v (2075) 19S
6 win van3v (2043) Mubai (2055) 24S
7 win binladin (1986) van3v (2013) 39S
8 lose van3v (2038) soWhat (2147) 38S
9 win anhle1982 (1911) van3v (2013) 37S
10 draw anhle1982 (1905) van3v (2019) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by van3v, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames