anhphieulang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2023 W2911D815L2688)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Annam1 (1967) anhphieulang (2060) 23S
2 lose Caphe_amazon (2322) anhphieulang (2078) 18S
3 win Master2006 (2262) anhphieulang (2033) 46S
4 lose kayden (2088) anhphieulang (2063) 13S
5 lose Bacdau (1960) anhphieulang (2103) 27S
6 win anhphieulang (2075) sang_dung (2021) 26S
7 win anhphieulang (2045) Annam1 (2028) 33S
8 win jerry_jerry (2091) anhphieulang (2009) 24S
9 draw Manh_Xe_Om (1919) anhphieulang (2014) 144S
10 win anhphieulang (1980) vtc (2018) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by anhphieulang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames