rongls
Cờ nhanh: 1651 W1579D150L2201
Cờ chậm: 2301 W1022D259L1190)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win gugomo (1622) rongls (1636) 27F
2 win rongls (1620) Trumpnguyen (1625) 41F
3 win Trumpnguyen (1642) rongls (1603) 37F
4 win rongls (1589) greatek09 (1555) 12F
5 win greatek09 (1570) rongls (1574) 37F
6 draw rongls (1574) heroman02 (1567) 48F
7 lose khoaicohay (1600) rongls (1589) 47F
8 lose rongls (1603) homangchua12 (1645) 39F
9 win homangchua12 (1663) rongls (1585) 33F
10 lose xqtoo (1651) rongls (1614) 27F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by rongls, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames