hanoi15
Cờ nhanh: 1706 W3783D550L4068
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win XaXoai (1697) hanoi15 (1690) 44F
2 win KeoBeo (1670) hanoi15 (1675) 66F
3 draw hanoi15 (1676) Hungtx (1618) 57F
4 lose Len (1744) hanoi15 (1690) 120F
5 win so3209 (1781) hanoi15 (1651) 16F
6 win hanoi15 (1637) eugenni (1589) 53F
7 win CoTauday (1614) hanoi15 (1622) 39F
8 lose hanoi15 (1638) peterha72 (1628) 75F
9 lose mikco (1749) hanoi15 (1651) 27F
10 win xterm (1709) hanoi15 (1633) 11F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hanoi15, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames