kimxuyen
Cờ nhanh: 1631 W14489D876L13668
Cờ chậm: 1604 W18D0L11)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kimxuyen (1648) cuongvr (1615) 24F
2 win kimxuyen (1633) vitmai (1611) 27F
3 win kimxuyen (1618) balam (1603) 27F
4 win kimxuyen (1606) caphesach2 (1482) 53F
5 win kimxuyen (1592) cotuong58 (1533) 34F
6 lose kimxuyen (1603) Hoang_Cuong (1761) 51F
7 lose kimxuyen (1617) money (1666) 53F
8 lose HB6 (1561) kimxuyen (1635) 38F
9 win kimxuyen (1621) HB6 (1575) 40F
10 lose kimxuyen (1637) con_bo_ngua (1609) 63F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kimxuyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames